Projekty EU

Zabýváme se přípravou a zpracováním projektů s podporou Evropské unie. Projekty jsou připravovány napříč dotačním spektrem poskytovatelů dotací, ať už je to ministerstvo, Czechinvest, kraj nebo jiný poskytovatel.

Mnohdy se stane, že projekt se rozdělí na několik částí a čerpání dotačních prostředků je z více zdrojů na různé jeho části. To pak má za výsledek více dotačních prostředků pro projekt jako celek.