Ekonomický a právní servis

Našim klientům nabízíme komplexní ekonomický i právní servis na vysoké úrovni. Naši specialisté se věnují klientům s individuálním přístupem. Provádíme konzultace, návrhy řešení, zastupování před úřady státní správy, při jednáních, na valných hromadách apod.

Ve spolupráci s právním evenělením zajišťujeme přípravu smluv, dokumentů a právních rozborů pro řešení nejrůznějších situací při sporech, obchodních rozhodováních, nákupu nebo prodeji movitých i nemovitých věcí apod.